Get Adobe Flash player
Login
  • English
  • Tiếng Việt

Bài 3: Bé học chữ t, l


 

1. Chữ t, T (Tên: Chữ tê)


Đọc: chữ tê (âm tờ), cho trẻ nhận mặt chữ t và T

Viết: Cho trẻ đồ chữ t (viết thường)

Tìm chữ:  Tìm chữ: Sau khi trẻ đọc và đồ chữ t, cho trẻ xem một số hình ảnh có từ, tiếng chứa chữ t: tranh tổ chim  (từ tổ chim), trẻ tìm chữ t trong tiếng tổ.

Cho trẻ chỉ và đọc chữ t có trong các từ trong tranh. Người lớn chỉ từng chữ và đọc cho trẻ đọc theo

 2. Chữ l, L:(Tên: e- lờ)


Đọc: chữ e-lờ (âm lờ)

Viết:

- l (viết thường, cho trẻ viết theo mẫu chữ thường, vì chữ trong bài này là chữ in thường)

Cho trẻ đồ chữ l theo mẫu chữ lớn.

Tìm chữ: sau khi trẻ đọc và đồ chữ l, cho trẻ xem một số hình ảnh có từ chứa chữ l:

Tranh hoa lan (từ hoa lan), trẻ tìm chữ l trong tiếng lan (cung cấp cho trẻ càng nhiều từ, tiếng có chữ l và kèm hình ảnh càng củng cố biểu tượng về chữ l cho trẻ)

Cho trẻ chỉ chữ l trong từ có chứa chữ l, đọc từ có chứ chữ l cho trẻ đọc theo (ví dụ: đọc và chỉ từng tiếng trong từ cái lan, trẻ chỉ theo và đọc)

* Luyện tập:

- Trò chơi:

Tìm chữ trong từ, tiếng:

Bé tô màu (hoặc gạch dưới) chữ T, l mà bé vừa học bên ô bên trái.

Sau khi gạch dưới các chữ t, l vừa học. Bé  đọc tên các chữ cái và nối từ có chữ cái với ô bên phải tương ứng:

Ví dụ: từ hoa Lan: có chữ L,  trong tiếng: Lan, nối từ hoa Lan với ô chữ l.


Từ có chứa chữ l,t

Chữ cái: l,t

cái tô

lọ kẹo

tinh tú

lộc non

cái tủ

làng mạc

cái túi

lung linh

tìm kiếm

lớp học


Chữ t

T, t

Chữ l

L,l- Kể chuyện:

 

Người lớn đọc cho bé nghe một đoạn truyện, yêu cầu bé tìm những từ có chứa chữ t, l (có thể cùng tìm với trẻ và đọc to những từ đó cho trẻ nghe và đọc lại)

* Chú ý: thời gian trẻ tập đồ khoảng 30 phút, tối đa 45 phút. Không nên bắt ép trẻ nhiều mà chú trọng cách cầm bút và chú ý tư thế ngồi cho trẻ.

Sau khi trẻ đã thuộc mặt chữ và đồ chữ tốt rồi, chúng ta có thể cho trẻ nhận ra chữ trong một đoạn văn ngắn.

Ví dụ: mẹ cùng bé đọc một đoạn truyện ngắn, sau đó mẹ và bé cùng chơi trò chơi: chữ nào bé biết: bé lấy bút chì gạch dưới những từ có chữ bé biết và đọc to chữ đó. Mẹ cũng có thể đọc lại từ đó cho bé nghe và yêu cầu bé lập lại.

Cùng đọc truyện như vậy sẽ giúp trẻ dần nhớ mặt chữ và luyện đọc.

Trong quá trình đọc cần chú ý đến giọng điệu để trẻ bắt chước theo.

Bắt đầu đi học tiểu học là một sự kiện chính trong hành trình đạt được độc lập và trưởng thành của trẻ

Điều này sẽ giúp bé đỡ bỡ ngỡ và lo lắng khi bắt đầu đến lớp.

Các tin khác